Project Description

Nivobob® -je kontinualni merač nivoa i koristi se za merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala u silosima i tankovima, a takođe i za merenje interfejs nivoa (nivo čvrstog materijala prekrivenog tečnosti na primer).

Princip funkcionisanja:
Teg, napravljen od materijala pogodnog za zadatu aplikaciju i odgovarajućeg oblika zakačen je za sajlu ili metalnu traku i elektromehaničkim principom se spušta sa vrha rezervoara. U momentu kada teg dodirne materijal dolazi do opuštanja sajle/trake i smer okretanja motora se menja – teg se podiže prema gore ka uređaju sve do svoje gornje pozicije.
Za interfejs merenje, specifična težina tega i njegov oblik se biraju prema gustini fornjeg fluida i materijala koji se detektuje.
Udaljenost se elektronski meri i u zavisnosti od geometrije tanka / silosa ta informacija o udaljenosti se preračunava u volumetrijski izlaz. Nivobob generiše analogni 4-20mA signal, a može imati i Modbus RTU ili Profibus DP interfejs ka kontrolnom sistemu.

Kako je ovakav merni sistem neosetljiv na prašinu, dielektričnu konstantu, provodnost, vlažnost ili nalepljivanje materijala, Nivobob uvek daje pouzdan i tačan merni signal.

Tipične aplikacije uređaja su u građevinskoj industriji i skladištenju žitarica ili proizvodnji hrane za životinjsku ishranu.
Uređaj poseduje sertifikat za rad u Ex zoni opasnosti (ATEX II 1/2 D)
Garancija na uređaj je 5 godina.

Nivobob® 4000

Cenovno povoljnije varijanta u odnosu na seriju 3000. Za tankove maksimalne visine 30 metara. Verzija sa sajlom NB4100 i verzija sa metalnom trakom NB4200.

Nivobob® 3000

NB 3000 je uređaj visoke klase za najzahtevnije aplikacije merenja nivoa i merenje nivoa interfejsa. Temperatura procesa do 250 stepeni, maksimalna visina rezervoara 50 metara. Osetljivost od 20grama/l. Više načina priključenja.