Project Description

Kondunivo® – Konduktivni prekidač nivoa

Kondunivo® – Prekidač za detekciju nivoa se koristi za detekciju nivoa tečnosti ili mulja u zatvorenim ili otvorenim tankovima. Najčešća primena ovih nivo prekidača je zaštita od prepunjavanja ili kontrola pumpe za punjenje / pražnjenje.
Nivo prekidač meri provodnost između elektroda ili između elektroda i metalnog zida rezervoara.
Kada su elektrode u kontaktu za provodnim fluidom aktivira se relejni izlaz koji se koristi kao signal. Elektrode se mogu lako i precizno podesiti za tačnu i pouzdanu detekciju.
Robusna konstrukcija elektroda pogodna je za aplikacije u građevinskoj industriji (na primer mašine za malterisanje) ili u aplikacijama sa otpadnim vodama.

Serija KN 2700
Detekcija maksimalnog i minimalnog nivoa
Kontrola u jednoj tački (metalni rezervoar)
Uređaj meri provodnost između metalnog zida i samog tanka
– Instalacija sa strane na zid rezervoara
– Podesivo kašnjenje signala omogućava veliki broj mogućih primena
– Bez korozije na samim elektrodama zbog korišćenja naizmenične struje u mernom kolu
– Podesiva osetljivost
– Temperatura procesa od -20 do +80°C
– Dužina elektroda po želji
– Izuzetno robusna konstrukcija, elektrode od nerđajućeg čelika
– IP69 zaštita standardno
– Kućište od livenog aluminijuma IP66

Serija KN 2800
Kontrola u dve tačke
Dve elektrode za metalni rezervoar ili 3 elektrode za rezervoareod neprovodnih materijala
Uređaj meri provodnost između elektroda (jedna može biti sam tank)
– Instalacija sa gornje strane rezervoara
– Tipična aplikacija je kontrola pumpe za punjenje/praženjenje
– Podesivo kašnjenje signala omogućava veliki broj mogućih primena
– Bez korozije na samim elektrodama zbog korišćenja naizmenične struje u mernom kolu
– Podesiva osetljivost
– Temperatura procesa od -20 do +80°C
– Dužina elektroda po želji
– Izuzetno robusna konstrukcija, elektrode od nerđajućeg čelika
– IP69 zaštita standardno
– Kućište od livenog aluminijuma IP66