Project Description

NivoGuide NG3 i NG8 za kontinualno mjerenje nivoa čvrstih i tečnih materija

Pametni UWT NivoGuide radari sa mikrotalasnim impulsima visoke frekvencije zahvaljujući svom načinu mjerenja imaju veoma široku oblast primjene kao što su silosi, bunari, cisterne i tome slično. Mjerni opseg do 75m i njihova visoka osjetljivost od 1,5 DK vrednosti čine ih pogodnim za upotrebu prilikom mjerenja nivoa  svih tečnih i čvrstih materija.
Mjerenje se vrši pomoću štapa ili užeta koji provode mikrotalasne impulse prenoseći ih tako na medijum, a zatim se odbijeni talasi ponovo vraćaju ka senzoru koji ih prihvata i obrađuje a zatim ih pretvara u analogni signal nivoa. To omogućava pouzdano mjerenje u uskim i visokim silosima, bez obzira na formiranje prašine ili kondenza.
NivoGuide se  takođe može koristiti i pri visokim procesnim pritiscima i temperaturama.

NG 3000 i NG 8000

NivoGuide  3000 se  koristiti za kontinualno mjerenje nivoa svih vrsta čvrstih i praškastih materijala, a dok je NG 8000 predviđen za kontinualno mjerenje svih tečnih medija. Obje serije su dostupne sa senzorkim elementom u obliku šipke ili užeta.

Tehničke karakteristike:

Kućište: Aluminijum IP68, nehrđajući čelik,
Certifikat: ATEX, FM,
Radna temperatura: -40…+200 C
Radni pritisak: -1…+40 bar,
Napajanje: 9,6…35 V DC,
Osjetljivost: DK > 1.5,
Izlaz: 4…20 mA / HART,
Materijal sonde: nerđajući čelik 1.4404 ili 1.4435,
Programiranje: Pomoću tastera ili FDT softvera,
Procesna konekcija: >G3/4”, >NPT 3/4” ili flanšne,
Mjerni opseg: max. 75 m u verziji sa užetom.