UWT

| UWT

Aplikacije mjerenja pomoću CN7 kapacitivnog senzora

,

Kompanija UWT sa svojim iskustvom dužim od 40 godina, je ujedno i jedna od svjetskih lidera u proizvodnji opreme za mjerenje i detekciju nivoa različitih vrsta medija od čvrstih, tečnih, praškastih, pa čak i veoma ljepljivih ili pjenušavih medija. Sa preko milion uspješno rješenih aplikacija, kompanija UWT može ponuditi odgovarajuće rješenje za različite grane industije [...]

NivoGuide NG3 i NG8

,

NivoGuide NG3 i NG8 za kontinualno mjerenje nivoa čvrstih i tečnih materija Pametni UWT NivoGuide radari sa mikrotalasnim impulsima visoke frekvencije zahvaljujući svom načinu mjerenja imaju veoma široku oblast primjene kao što su silosi, bunari, cisterne i tome slično. Mjerni opseg do 75m i njihova visoka osjetljivost od 1,5 DK vrednosti čine ih pogodnim [...]

UWT sonde za diskretno i kontinualno mjerenje tečnosti

,

Njemačka kompanija UWT koja se bavi razvojem i proizvodnjom sondi za mjerenje nivoa, početkom 2019. godine u svom prodajnom asortimanu će imati i sonde za mjerenje nivoa svih vrsta tečnosti. Do sada smo u svojoj ponudi imali  sonde za kontinualno mjerenje nivoa samo čvrstih/praškastih materija , a od sada kod nas možete naručiti i UWT sonde [...]

Aplikacije mjerenja nivoa

,

Hemijska industrija Uređaji za mjerenje nivoa instalirani unutar aplikacija u hemijskoj industriji su izloženi agresivnim, ljepljivim, abrazivnim i/ili korozivnim supstancama. Također, česti su zahtjevi za detektovanjem i preciznim mjerenjem lakog i rastresitog medija. Sa inovativnom tehnologijom mjerenja iz UWT-a u kombinaciji s velikom osjetljivošću mjernog uređaja, rješenje je jasno. Posebno su pažljivo posvećeni [...]

Aplikacije mjerenja nivoa

,

U nastavku možete pogledati primjere mjerenja nivoa pomoću UWT mjerača korištenih u različitim industrijskim aplikacijama: Građevinarstvo, cement i kamenolom Za primjene u kamenolomu i rudarstvu, gdje su uslovi rada veoma bučni i prašnjavi, UWT nudi robusne uređaje sa potpunom IP zaštitom te standardno visokom pouzdanošću, čak i kada je riječ o mješalicama sa [...]

RFnivo® 3100 sa antikorozivnim premazom

,

Izdržljivo rješenje za agresivne procese Slabiji kvalitet izrade senzora dovodi do povećanja troškova, ne samo zbog troškova zamjene senzora nego i zbog prekida procesa. U elektranama, zahtjevi koji se postavljaju na senzorima nivoa mogu biti vrlo visoki zbog činjenice da senzori dolaze u dodir sa agresivnim medijima kao što su sumporni oksidi, teški metali [...]

UWT – Mjerači nivoa

,

UWT GmbH je jedan od vodećih svjetskih proizvođača uređaja za mjerenje nivoa svih vrsta rasutih, čvrstih ili tečnih materijala. Savršen su primjer, da tokom decenija, uz jasne principe i inovativna rješenja, porodična kompanija može prerasti u svjetskog giganta. Od svog početka 1977. godine UWT GmbH je razvio širok spektar proizvoda kako bi pružio rješenja za mjerenje [...]

NIVOBOB

, ,

Nivobob® -je kontinualni merač nivoa i koristi se za merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala u silosima i tankovima, a takođe i za merenje interfejs nivoa (nivo čvrstog materijala prekrivenog tečnosti na primer). Princip funkcionisanja: Teg, napravljen od materijala pogodnog za zadatu aplikaciju i odgovarajućeg oblika zakačen je za sajlu ili metalnu traku i elektromehaničkim [...]

KONDUNIVO

, ,

Kondunivo® - Konduktivni prekidač nivoa Kondunivo® - Prekidač za detekciju nivoa se koristi za detekciju nivoa tečnosti ili mulja u zatvorenim ili otvorenim tankovima. Najčešća primena ovih nivo prekidača je zaštita od prepunjavanja ili kontrola pumpe za punjenje / pražnjenje. Nivo prekidač meri provodnost između elektroda ili između elektroda i metalnog zida rezervoara. Kada su [...]

FLEXINIVO

, ,

Flexinivo® -Uređaj je kombinacija prekidača nivoa i sistema za kontinualno merenje. Multifunkcionalni sistem je posebno pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na primer laki perlit ili njegove mešavine. Princip funkcionisanja je veoma jednostavan i veoma precizan. Korisnik je u mogućnosti da sam definiše nivo koji treba da se detektuje (može se dinamički [...]