Senzori svih vrsta, za sve materijale i svaku aplikaciju

Senzori su uređaji koji pretvaraju vrijednost posmatranog ili mjerenog parametra u električni signal. Induktivni senzori služe za detekciju metalnih predmeta, te prisustvo pretvaraju u digitalni ili analogni signal. Fotoćelije imaju veliki dijapazon upotreb, jer s njima možemo detektovati sve vrste materijala. Laserski mjerači udaljenosti su namjenjeni preciznom mjerenju udaljenosti do predmeta. Pirometri su senzori za beskontaktno mjerenje temperature.

Senzori poznatih proizvođača kao što su TURCK, LEUZE, SCHMERSAL, HENGSTLER i MICRO-EPSILON su garancija za pouzdan rad Vaših uređaja.

Senzori

Pročitajte novosti iz područja