Oprema za logistiku, čitači, skeneri i ostala oprema za identifikaciju

Logistička oprema za brzu i pouzdanu identifikaciju proizvoda, poluproizvoda i sirovina. Oprema je od ključne važnosti za nesmetanu proizvodnju ili bilo koji poslovni proces unutar neke kompanije. U ovom segmentu možemo ponuditi ručne, fiksne i bežične čitače barkodova i 2D kodova, kao i industrijske skenere, RFID identifikacijske sisteme i ostalu opremu za identifikaciju.

Iskustvo naših stručnjaka i naših principala COGNEX, MINDEO, LEUZE, TURCK, AXICON su garancija za dobru i sigurnu kupovinu.

Oprema za logistiku

Pročitajte novosti iz područja logistička oprema