Project Description

Hemijska industrija

Uređaji za mjerenje nivoa instalirani unutar aplikacija u hemijskoj industriji su izloženi agresivnim, ljepljivim, abrazivnim i/ili korozivnim supstancama. Također, česti su zahtjevi za detektovanjem i preciznim mjerenjem lakog i rastresitog medija. Sa inovativnom tehnologijom mjerenja iz UWT-a u kombinaciji s velikom osjetljivošću mjernog uređaja, rješenje je jasno. Posebno su pažljivo posvećeni aspektu bezbijednosti procesa u hemijskim postrojenjima.

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Drvna industrija

Drvna industrija postavlja visoke zahtjeve na produktivnost i dostupnost svojih postrojenja. UWT ima iskustva u tim situacijama i njihovim izazovima te može ponuditi odgovarajući senzor za  diskretno mjerenje nivoa – senzori koji su robusni, i veoma izdržljivi.

DRVNA INDUSTRIJA

Industrija sintetike

UWT nudi raznovrsne senzore visokog kvaliteta specijalne  namjene u industriji plastike. UWT također može ponuditi rješenja za kontrolu nivoa za faze skladištenja, prenosa i obrade, kao i u proizvodnji plastičnih granula ili praha.

INDUSTRIJA SINTETIKE

Sektor za zaštitu životne sredine

Sektor životne sredine se suočava sa izazovima održivog upravljanja te pažljivim i efikasnim korištenjem prirodnih resursa. Pored toga, zakon o zaštiti životne sredine postavlja visoke zahtjeve u industriji otpada i reciklaže. Ovdje ćete vidjeti na praktičnim primjerima kako se tehnologija mjerenja nivoa iz UWT-a može prilagoditi i ispuniti ove zahtjeve.

SEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE