Project Description

Leuze je kreirao revolucionarnu CML seriju mjernih zavjesa čiji je maksimalni mjerni opseg 3m, uz veoma brz odziv od 30 mikrosekundi (prilagođeno za veoma brze aplikacije) i dometa do 6m. Razmak između nezavisnih zraka može biti 5/10/20/40mm. Od interfejsa su trenutno dostupni IO-link i CANopen preko kojih je moguće posmatrati svaki nezavisni zrak, a od izlaza su na raspolaganju strujni ili naponski analogni ili 4/2 ulaza/izlaza koji su slobodno konfigurabilni.

Više zavjesa sa različitim brojem zraka se mogu međusobno konektovati da bi se dobilo veće mjerno polje. Pojedinačne zavjese u lancu se mogu konfigurisati da rade u master/slave režimu. Radi jednostavnog i pouzdanog uparivanja predajnoprijemnog para zavjesa na displeju postoji bar graf. Displej omogućava konfiguraciju interfejsa i prekidačkih izlaza uz svu neophodnu dijagnostiku. Ova mjerna zavjesa je veoma korisna za aplikacije vođenja ivica različitih materijala i detekciju rupa u materijalu. Preko IO-linka moguća integracija u PROFINET konfiguraciju.