Project Description

Dinamički referentni difuzioni senzor DRT 25C- novi i inovativni proizvod kompanije Leuze– posebno je dizajniran za otkrivanje konditorskih kao i pekarskih proizvoda. Zahvaljujući svojoj inteligentnoj CAT tehnologiji pouzdano prepoznaje ravne i sferne proizvode, prozirne kao i folije visokog sjaja, ali takođe nepravilne oblike i konture.

Inovativna metoda detekcije koju koristi DRT 25C, zasniva se na tehnologiji Contrast Adaptive Teach (skraćeno CAT), pri čemu se transportna traka koristi kao referenca umjesto proizvoda. Na ovaj način referentni difuzni senzor otkriva bilo koju vrstu predmeta kao „odstupanje“ od površine transportne trake. Detektovanje predmeta ne zavisi od  karakteristika samog proizvoda, kao što su boja, sjaj ili prozirnost.

Osnove prednosti fotoelektričnog senzora DRT25C

  • Pouzdano detektovanje predmeta čak i kad se radi o veoma zahtjevnim i kompleksnim površinama, što osigurava kontinualan rad mašine bez nepotrebnih zastoja,
  • Više nije potrebno podešavanje senzora kada se mijenjaju proizvodi ili ambalažni materijal, a kraće vrijeme montaže omogućava veće količine proizvodnje,
  • Brzo i jednostavno podešavanje senzora pomoću “teach button”, jedna univerzalna pozicija za sve tipove objekata,
  • Pouzdano i sigurno detektovanje predmeta čak i ukoliko dođe do prljanja ili vibracija same transportne trake,
  • IO-Link komunikacija za jednostavnu integraciju dodatnih funkcija poput poruke upozorenja u slučaju prekomjerne kontaminacije, upotrebe brojača ugrađenog u senzor ili zaključavanje dugmeta za učenje.
Klikom na ovaj link preuzmite brošuru