Project Description

LRS 36 (line range sensors) serija detektuje prisustvo objekata slično svjetlosnim zavjesama ili laserskim skenerima, pri čemu je cijena ovog rješenja mnogo niža. Detekcija objekata se vrši na osnovu njihove visine bilo gdje duž laserske linije. Moguće je konfigurisati 16 nezavisnih inspekcijskih zona i 16 inspekcijskih zadataka.

LPS 36 (line profile sensors) serija može mjeriti dimenzije ili poziciju statičkih ili pokretnih objekata. Kod LPS modela se upotrebom enkoderskog ulaza mogu prikupiti podaci dovoljni za rekonstrukciju 3D izgleda pokretnog objekta. Ova osobina preporučuje LPS seriju gdje god je neophodna precizna detekcija pozicije i/ili konture objekta, ali i zapreminskog protoka pokretnog objekta. Širina laserske linije je 600mm, kada je senzor postavljen na visinu od 800mm. Odziv mjerenja je 10msec, opseg mjerenja je 200…800mm, dostupan je Ethernet interfejs.
LES (line edge sensor) serija omogućava mjerenje objekata preko detekcije karakterističnih ivica, a dostupni izlazi mogu biti analogni ili dostupni preko Etherneta ili Profibus-a. Moguće je konfigurisati do 4 polja inspekcije i do 16 inspekcijskih zadataka.