Project Description

Leuze electronic barcode čitači nalaze veliku primjenu u logističkim aplikacijama zbog velikog broja modela, odličnih algoritama za čitanje kodova (i oštećenih), veoma robusnih kućišta i velikog broja podržanih industrijskih protokola.

Leuze-ovi stacionarni laserski skeneri imaju veoma širok opseg čitanja, a zahvaljujući modelima sa rotirajućim ogledalom, koji su u stanju da kod traže po veoma širokim površinama, idealni su i za aplikacije gdje su formati na transportnoj traci promjenljivih dimenzija i gdje pozicija koda nije fiksna. Izuzetna brzina dekodiranja ove čitače preporučuje za aplikacije gdje je brzina od značaja (etiketirke, grafičke mašine, farmacija).

U ponudi su i ručni čitači i za 1D i za 2D kodove sa različitim interfejsima i za različite kvalitete štampe. Dostupne su i varijante sa kablom i wireless varijante.