Project Description

Za mjerenje veoma dinamičkih visokih pritisaka u ekstremnim okruženjima uz istovremeno visoke temperature i bazna opterećenja, definitivno je potreban poseban senzor. Kao odgovor na postavljene zahtjeve, Njemačka kompanija BD|SENSORS nudi kompaktne piezoelekrične senzore namjenjene upravo za tu vrstu aplikacija.

Prikladni su za dinamičko mjerenje pritiska uz promjene do preko 100 kHz (promjena pritiska za 1000 bara/μs) , na pritisku do 8 000 bara i temperaturi do 400°C bez dodatnog hlađenja. Neki od modela su otporni i na temperature do 700°C. Bitno je napomenuti da je rezolucija mjerenja izuzetno visoka, na primjer, rezolucija senzora sa područjem rada od 500 bara iznosi 1 mbar.

Osim toga, senzori se lako integriraju u različite vrste aplikacija i tako pronalaze primjenu u ispitnim laboratorijama, industrijskim postrojenjima, medicinskim aplikacijama, hidrauličnim pumpama, turbo punjačima i slično.

Princip mjerenja

U piezoelektričnim mjeračima pritiska, kristali iz galijfosfata se nalaze neposredno iza membrane senzora. Membrana se pod dejstvom pritiska oslanja na kristale silom koja je proporcionalna pritisku. Posljedica toga je linearna promjena električnog naboja na površini kristala. Napunjenost kristalnog elementa se zatim pomoću pojačala pretvara u električni signal 0 – 10 V. Nakon toga, taj signal se može prenositi dalje u sistem za prikupljanje podataka pomoću standardnog kabela.