Project Description

Novi TURCKov LTE senzor specijalne namjene za mjerenje hoda hidrauličnih cilindara na mobilnoj opremi

Njemačka kompanija HANS TURCK u svoj portfolio dodaje robusne linearne senzore položaja LTE koji se integrišu u hidraulične cilindre. Magnetnostriktivni senzor može izdržati šokove do 100 g i vibracije koje se obično javljaju u tim aplikacijama. Uređaj je također neosjetljiv na vanjske uticaje, shodno tome je prikladan za rad u iznimno teškim uslovima i za upotrebu u hidrauličnim cilindrima građevinskih strojeva.

Korisnik može fleksibilno podešavati mjerni opseg prema vrsti senzora. Zahvaljujući polimeriziranoj magnetostriktivnoj tehnologiji, senzor jamči visoku preciznost, linearnost i ponovljivost, a sve to bez mehaničkog habanja. Senzor također ima 16-bitnu rezoluciju i nudi tri tipa signala (0 – 5 VDC, 0.25 – 4.75 VDC ili 0.5 – 4.5 VDC) uz standardne analogne izlazne signale 0 – 10 VDC i 4 – 20 mA.

Više informacija na:

Link to the Products – Pressure-Resistant Linear Position Sensor