Project Description

U skladu sa aktuelnim regulativama postoje različiti načini koji električne uređaje čine bezbjednim za eksploataciju u eksplozivnim sredinama.

Primjeri su sljedeći (u zagradama su oznake važećih regulativa koje uređuju pojedinačne oblasti):

  • potapanje uređaja u specijalna ulja tako da eksplozivna sredina iznad nivoa ulja ne može biti pobuđena (EN 50015)
  • kućišta pod pritiskom većim od ambijentalnog (EN 50016)
  • kućišta punjena specijalnim vrstama prahova (EN 50017)
  • vatrootporna kućišta (EN 50018)
  • increased safety (EN 50019)
  • intrinsic safety (EN 50020)
  • enkapsulacija (EN 50028)
  • intrinsically safe električni sistemi (EN 50039)

Svi ovi metodi, osim intrinsic safety (“i”), imaju za cilj da moguće uzročnike eksplozije zadrže unutar pomenutih vrsta kućišta i da iste spreči da dopru do zapaljive sredine. Metod intrinsic safety funkcioniše na potpuno različitom principu. Ideja je da se električna energija, koja se daje na raspolaganje uređajima u zapaljivoj sredini, drži u granicama takvim da varnice, električni luk ili temperatura koja je njom prouzrokovana ne generišu energiju koja bi bila dovoljna da se pobudi ambijentalna eksplozivna sredina. Zbog ovog limita tranja raspoložive električne energije, električni krugovi se prilagođavaju na način da se i sa ovim ograničenjima omoguće mjerenja, upravljanje i instrumentacija. “i” princip ima veoma mnogo u odnosu na druge, a najočiglednije su te što je omogućeno slobodno razvlačenje kablova i postavljanje instrumentacije u samoj EX zoni. Takođe, bitna prednost je i ušteda u novcu, ne samo zbog izbjegavanja korištenja npr. skupih “d” kućišta, već i zbog malih cijena intrinsically safe komponenti .

Zbog navedenih prednosti “i” koncepta veliki broj proizvođača u svoju gamu proizvoda uvrstio je intrinsically safe elektronske module (barijere) koji omogućavaju udobnu vezu između mjerno regulacione opreme u EX zoni i upravljačkih sistema u bezbjednoj zoni. Barijere su standardizovane za montažu na DIN šinu uz obavezan IP20 nivo zaštite. Intrinsically safe barijere i obične non-safe komponente mogu se ugrađivati u zajedničke elektro-ormane na iste DIN šine ali uz odgovarajuća ograničenja koja definišu obavezne razmake između intrinsicaly safe električnih krugova i non-safe krugova (primer je prikazan na slici lijevo sa dimenzijama u milimetrima).

interfejs2a

Izolacioni pojačavači IM1

– napajanje i procesiranje signala sa mehaničkog kontakta ili NAMUR senzora iz EX zone u bezbjednu zonu

interfejs2b

Kontrolnici broja obrtaja IM21

– overspeed i underspeed monitoring sa integrisanim displejom i parametrizacijom na samom modulu (dostupna i EX verzija)

interfejs2c

Analogni (HART ) data transmiteri IM33

– napajanje i komunikacija sa inteligentnim dvožičnim, trožičnim ili četvorožičnim HART transmiterima, transfer 1 i 2 analogna signala iz EX zone u bezbjednu, potpuna galvanska izolacija između ulaznih kanala, napanja i izlaznih kanala

interfejs2d

Temperaturni izolacioni pojačavači IM34

– konverzija signala sa svih tipova RTD elemenata (PT/NI), termoparova, milivoltnih signala iz EX zone u siguran 4…20mA signal. Galvanska izolacija između ulaznih kanala, napajanja i izlaznih kanala. Relejni izlaz kod IM34-12EX-RI modela.

interfejs2e

Analogni (HART ) data transmiteri IM35

– napajanje i komunikacija sa inteligentnim dvožičnim i trožičnim HART transmiterima, transfer 1 ili 2 analogna signala iz bezbjedne zone u EX zonu. Galvanska izolacija između ulaznih kanala, napajanja i izlaznih kanala.

interfejs2f

Izolacioni pojačavač digitalne izlaze (tipično -vođenje ventila ) IM72

– dvokanalna ili jednokanalna barijera sa intrinsicaly safe izlazima i galvanskom izolacijom ulaznih i izlaznih strujnih krugova