Project Description

Preko svog partnera američke firme Banner engineering, Turck nudi i fotosenzore za sve tipove aplikacija u industriji. U ponudi su hiljade senzora različitih tipova:

  • predajnoprijemni,
  • retroreflektivni,
  • difuzioni,
  • fiber…

Najpopularnije serije su Q45, S18, QS18, Q20, Q25, S30…