Project Description

ultrazvucni3

Kontrola materijala prilikom odmotavanja ili namotavanja na kotur.

ultrazvucni4

Tipična primjena ultrazvučnih senzora za aplikacije u teškim uslovima gdje optoelektronika ne može raditi.

ultrazvucni5

Kontrola namotavanja sa kotura tkanina, limova, papira, folije…

ultrazvucni6

Kontrola nivoa u otvorenim sudovima na pokretnim trakama.

ultrazvucni7

Detekcija potpuno prozirnih objekata u najtežim uslovima rada.

ultrazvucni8

Mjerenje i detekcija nivoa tečnosti i čvrstih materijala u tankovima i silosima.