Project Description

Pomoću Turck-ovih Q300 RFID čitača koji se direktno vežu na cloud, možete povećati efikasnost proizvodnje, a istovremeno smanjiti troškove i broj grešaka! Ažurni podaci, dostupni gdje god i kad god vam zatrebaju, osnova su za efikasne odluke. Industrijski RFID čitači automatski prikupljaju podatke, omogućavajući vam praćenje protoka materijala, praćenje efikasnosti mašina i opreme kao i stanja osnovnih sredstava. Optimalnim upravljanjem mašinama, alatima i materijalima možete smanjiti troškove proizvodnje, skratiti rokove isporuke, smanjiti broj grešaka i povećati efikasnost proizvodnje.
Industrijski UHF RFID čitači posebno su česti u području intralogistike ili tzv. „Gate applications“ i HF RFID čitači uspješno se koriste u proizvodnim procesima već dugi niz godina. Turck vam nudi industrijske RFID čitače koji rade na UHF i HF frekvencijama.

Prednosti RFID čitača:

Industrijski UHF i HF RFID čitači Turck mogu se istovremeno povezati i na IT sisteme (MES, ERP) kao i na jedinice za kontrolu proizvodnje.
Dostupni su sljedeći protokoli: OPC UA, Modbus TCP, PROFINET i Ethernet IP.
Bez posebnih funkcionalnih modula, čitač se veoma lako može povezati i sa različitim PLC sistemima. Konfiguracija čitača je web-based, na isti način se vrši test okruženje za lakši start-up, što omogućava direktno povezivanje čitača na cloud. Čitači se mogu programirati na Linux-u ili sa softverskim paketom CoDeSys.
U CoDeSys-u imate na raspolaganju:
– V3 programiranje prema IEC 61131-3,
– V3 PLC runtime,
– OPC-UA server.

Karakteristike UHF RFID čitača Q300:

  • Ugrađeni web server za podešavanje čitača,
  • Prednja aktivna površina otporna na UV zračenje,
  • 4 priključka za dodatne pasivne UHF RFID antene,
  • 4 podesiva digitalna kanala kao pnp ulazi i / ili izlazi,
  • Maksimalna izlazna snaga 2 W (ERP),
  • LED dijagnostika.
Klikom na ovaj link preuzmite brošuru