Project Description

Od samog nastanka fieldbus tehnologije kompanija TURCK je aktivna na ovom polju. TURCK je aktivan u skoro svim fieldbus udruženjima i može se pohvaliti širokim programom komponenti za skoro sve savremene fieldbus sisteme.

Ukoliko planirate koristiti neki od fieldbus sistema na raspolaganju su vam sve komponente – od senzora preko kablova, konektora, decentralizovanih I/O modula, modularnih sistema za povezivanje na fieldbus, junction box-ova, multibarijera, segment kaplera… sve do samog PLC-a ili DSC-a. U programu su sledeći fieldbus-ovi: PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet IP, Profinet, Modbus TCP, InterBus, Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA, AS-i, Profisafe. Posebno tražimo decentralizovane I/O sisteme: BL20 i BL67.

field2

Lako programiranje sa CoDeSysom prema IEC 61131-3
Programabilni gateway-i postaju kontrolne jedinice sa CoDeSys software-om
Grafički interfejs za programiranje podržava sve što podrazumijeva standard IEC-61131-3
• Statement list ( STL)
• Ladder Diagram (LD)
• Continuous Function Chart (CFC)
• Structured Text (ST)
• Sequential Function Chart (AS)

field1

BL20 sistem namjenjen je za montažu u orman (IP20 zaštita). Karakteriše garazdvojenost baznih modula – na koje se fizički spajaju žice senzora ili aktuatora i pripadajućih elektronskih modula. Elektronski moduli mogu biti: Digitalni ulazi i izlazi, analogni ulazi i izlazi, relejni izlazi, temperaturni ulazi, high speed ulazi, RS232… moguć je hot swap svih elektronskih modula. Preko odgovarajućeg gateway-a BL20 povezuje se na bilo koji Fielbus.

field3

BL67 sistem namjenjen je za montažu direkno u polje – IP67. Također ga karakteriše razdvojenost baznih modula – na koje se fizički – preko konektora M8, M12 ili 7/8” kače senzori ili aktuatori i pripadajućih elektronskih modula. Elektronski moduli mogu biti: Digitalni ulazi i izlazi, analogni ulazi i izlazi, temperaturni ulazi, high speed ulazi, RS232… moguć je hot swap svih elektronskih modula. Preko odgovarajućeg gateway-a BL67 povezuje se na bilo koji Fieldbus.

field4

Excom je decentralizovani I/O sistem (point-to-bus konfiguracija) i namjenjen ugradnji direktno u zonu 1, zonu 2 ili van zone. Excom zamjenjuje čak tri komponente u jednom sistemu: Izolacione pojačavače – barijere, kabliranje do PLC kontrolera i U/I kartice na samom PLC kontroleru. Preko gateway-a, kači se direktno na PROFIBUS DP (koji se u EX zonu uvodi preko segment coupler-a). Jedinstven je po tome što omogućuje potpunu redundanciju cijelog sistema. Dvostuki interni bus unutar Excom-a, dvostruki gateway, dvostruko interno napajanje, mogućnost spoljnog napajanja sa dva različita izvora. Excom omogućava potpunu HART transparentnost od PLC kontrolera (DCS sistema) do samog HART uređaja u polju.

field5

PICONET: Namjenjen za najzahtjevnije aplikacije – potpuno enkapsulirano IP67 kućište, konfigurabilna koncepcija, ekspanzije preko fiber optičkih kablova. Izuzetno male dimenzije (26,5x30x125mm). Svaki coupling modul može se proširi sa do 120 ekstenzija(zahvaljujući brzoj optičkoj vezi između modula). Prenos od 1000 signala za samo 1ms. Konekcija preko M8, M12 i M23 konektora.

BL20 Economy moduli: Slobodno se mogu kombinovati sa standardnim BL20 modulima. Pružaju izuzetnu gustinu pakovanja signala po nevjerovatno niskoj cijeni. Moduli sa 16 digitalnih ulaza ili izlaza širine su samo 12,5mm. Economy Gateway-i distupni su za sve tipove bus protokola. Terminali za priključenje signala su sa oprugom, bez šarafa, što omogućava brzo i lako povezivanje.

field7

KOMPAKTNE STANICE U IP67: Pojedinačni blokovi u IP67 kućištu. Do 16 I/O digitalnih ili analognih signala po bloku. Napajanje preko M12 konektora. Širok izbor signala: digitalni, analogni, temperatni, RS232/485/422, brojački, SSI i RFID Lokalna dijagnostika i status.