Project Description

DS400 i DS401 serije
Inteligentni presostat i stainless steel kucištu opsega od 0…100mbara do 0…600bara sa jednim ili dva podesiva PNP kontakta i analognim (dvožicnim ili trožicnim ) 4..20mA ili 0..10V izlazom i rotirajucim LED displejom i velikim brojem razlicitih procesnih prikljucaka. DS400 serija poseduje stainless steel senzor, dok je serija DS 401 sa keramickim senzorom.

DS200,DS201 i DS202 serije
Ekonomicni inteligentni presostati opsega od 0…100mbara do 0…600bara sa jednim, dva ili cetiri podesiva PNP kontakta i analognim i/ili 4..20mA, 0..10V izlazom i rotirajucim LED displejem.Razliciti procesni prikljucci. Model DS201 sa ush membranom za aplikacije lepljivih i visoko viskoznih tecnosti. Model DS202 (welded, dry stainless steel sensor) za aplikacije