Project Description

Detekcija čvrstih, tečnih ili granularnih objekata

Sa ovom vrstom senzora moguće je detektovati visoko struktuirane i ne-dimenzijski stabilne objekte, kao npr. razinu punjenja silosa tekućinom ili rastresitim materijalom. Razinu je moguće detektovati u izravnom dodiru sa medijem ili kroz nemetalni zid spremnika, a također su pogodni i za inspekciju cjelovitosti. Veoma pouzdano funkcionišu u iznimno prašnjavom ili prljavom okruženju, a uz veliki niz različitih izvedbi senzora i radnih raspona, nadopunjuju našu liniju proizvoda praktički za sva područja primjene u industrijskoj automatici.

Kapacitivni senzori – cilindrični oblik

Kompaktna cilindrična konstrukcija može se univerzalno koristiti za širok raspon detekcijskih aplikacija. Izbor obuhvata plastično kućište, nehrđajući čelik te metalno kućište. PTFE (Teflon) je također dostupan za aplikacije sa višim hemijskim reakcijama.

Odaberite senzor za svoju aplikaciju OVDJE!

Kapacitivni senzori – kubični oblik

Postoji i veliki izbor plastičnih kubičnih senzora u nekoliko formata sa visokim stepenom zaštite, npr. zbog postavljanja senzora na cijevi. Podešavanje radnog područja senzora omogućava optimalan rad bez obzira na vrstu materijala.

Odaberite senzor za svoju aplikaciju OVDJE!

Kapacitivni senzori – PTFE

Ova vrsta posebno robusnih senzora u kućištu od teflona (PTFE) su pogodni za aplikacije visokih hemijskih reakcija.

Odaberite senzor za svoju aplikaciju OVDJE!

Kapacitivni senzori – IO Link

Visoka transparentnost procesa zahtjeva prenos više podataka za razliku od dosadašnjih standardnih prekidačkih signala. Senzor opremljen IO-Link interfejsom, omogućava optimizaciju procesa posebno vodeći računa o Intusriji 4.0

Odaberite senzor za svoju aplikaciju OVDJE!