Project Description

Capacitivni Prekidač za Detekciju Nivoa
Capanivo® nivo prekidač može se koristiti za detekciju nivoa velikog broja različitih čvrstih i tečnih materijala, kako za detekciju gornjeg tako i za detekciju donjeg nivoa.

Senzor je izrađen od robusnog PPS materijala (Polyphenylene Sulfide) koji je pogodan i za aplikacije u industriji hrane, a takođe je otporan i na mnoge agresivne materijale. Capanivo® se može koristiti u procesnim i skladišnim rezervoarima, cevima za detekciju prisustva ili odsustva materijala.
Elektrode u samom uređaju prave kondenzator. Kako se nivo materijal menja kapacitivnost se takođe menja. Integrisana elektronika procenjuje ovu promenu i konvertuje je u izlazni prekidački signal.

Capanivo® se može koristiti i u Ex zoni (ATEX II 1/2D) tako da ima veoma široku primenu u raznim granama industrije

Instalacija uređaja može biti vertikalna, horizontalna, pod uglom. Dužina senzorskog dela može biti od 155mm do maksimalnih 6000mm (verzija na kablu – kabl se može skratiti na licu mesta pri instalaciji).

– Svi uređaji imaju ugrađenu tehnologiju aktivne kompenzacije koja omogućava da uređaj pouzdano radi i u slučajevima nalepljivanja velike količine materijala.
– Nikakva kalibracija nije potrebna – uređaj se podešava preko džampera, setovanjem osetljivosti, izborom tipa kontakta.
– Verzije sa podesivom dubinom uranjanja.
– Maksimalna temperatura medijuma do 180° C
– Za dielektrične konstanate od 1.6 i više
– Kućište od livenog aluminijuma ili plastike u IP66 zaštiti
– Relejni ili tranzistorki izlazi
– Uređaj je sa 5 godina garancije