Project Description

Banner je razvio u svetu jedinstvena wireless rešenja za transport analognih, diskretnih, temperaturnih ulazno/izlaznih signala i serijske komunikacije omogućavajući transport hiljada signala bez korišćenja ožičenja. Mreže za transport signala se mogu kongurisati u „zvezda“ topologiju gde jedan gateway može jednostavno jednoznačno transportovati signal sa bilo kojeg čvora u mreži, ali koji se takođe može ponašati i kao Modbus slave uređaj koristeci RS485 Modbus RTU. Na čvorove u mreži su direktno konektovani ulazi/izlazi sa/ka senzorima/aktuatorima ili kontrolerima preiferije najednoj geografskoj lokaciji. MultiHop čvorovi se mogu koristiti kao masteri na mreži ili kao repeater-i Modbus ili neke druge serijske komunikacije.

Dostupne su i Intrinsically safe verzije za montažu u Zonu 0. Domet prenosa je do 10km. Banner nudi i kompletnu prateću opremu za aplikacije gde nije moguće dovesti napajanje za uređaje (baterije, solarni paneli, specijalne antene…).