Project Description

Robusan, kompaktan kontroler TBEN-L-PLC, poznatog brenda TURCK, omogućava koncepte modularnih uređaja za industriju 4.0 bez potrebe za korištenjem električnih ormara.

Turck predstavlja TBEN-PLC kontroler sa IP67 nivoom zaštite i CoDeSys 3 programskim razvojnim okruženjem za kontrolu malih modularnih uređaja. Zahvaljujući robusnom kućištu i visokom nivou zaštite, TBEN-PLC se instalira direktno na uređaj bez potrebe za električnim ormarima. Kontroler može raditi u širokom temperaturnom opsegu -40°C do +70°C i otežanim radnim uslovima gdje je uobičajno prisustvo vlage, prašine, i razne vrste prljavštine. Koncept automatizacije mašina nakon prethodno postavljenih kablova smanjuje troškove instalacije i pojednostavljuje puštanje u rad. Rješava problem rasporeda kontrolera i I/O modula bez upotrebe sigurnosnih ormara uz uštedu vremena i novca.

Fleksibilnost novog kontrolera TBEN-PLC pokazuje i veliki broj komunikacijskih interfejsa. Kada je kontroler spojen kao primarni uređaj (Master), podržava Modbus RTU, CANopen i SAE J1939, pored industrijskih Ethernet protokola: Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Serijski RS232 i RS485 mogu se koristiti u skladu sa programskim okruženjem CoDeSys 3. Kontroler sadrži osam univerzalnih I/O kanala za direktno povezivanje senzora i aktuatora.

TBEN-PLC može djelovati i kao sekundarni uređaj (Slave), Ethernet mreže, Profinet, Ethernet/IP i Modbus TCP kao i Modbus RTU i CANopen mreže, što nam omogućava da se kontroler koristi kao pretvarač protokola. Npr. kontroler radi u administratorskoj mreži koristeći CANopen i komunicira sa modulom koji koristi Profinet protokol. U trendu digitalizacije industrije, kontroler nam omogućava da postojeće koncepte prilagodimo zahtjevima umrežavanja i feksibilne proizvodnje.

U kombinaciji sa sigurnosnim I/O modulima i drugim I/O tehnologijama, Turck brend sa IP67 nivoom zaštite može se integrisati kao upravljivi stroj uključujući sigurnosne tehnologije, a sve izvodivo bez električnih ormara.