Project Description

U svakoj industriji pojavljuju se zadaci koje je potrebno riješiti brzo i efikasno, eliminirajući time greške uzrokovane ljudskim faktorom. Ti zadaci su uvijek bili pakovanje proizvoda zajedno sa paletizacijom, i samim time oni predstavljaju jedan od osnovnih proizvodnih procesa za automatizaciju i robotizaciju.
Dobro osmišljena i implementirana rješenja omogućavaju značajno povećanje efikasnosti proizvodnje, uklanjajući uska grla koja se često pojavljuju pri pakovanju i paletizaciji.

Tokom pakovanja proizvoda roboti mogu obavljati široko paletu zadataka, od kojih se mogu izdvojiti npr, prikupljanje paleta i separatora, manipulacija proizvodima, oblikovanje različitih matrica proizvoda na paleti itd. Kada dođe do promjene formata palete ili promjene kolektivnog pakovanja potrebno je samo promijeniti program rada na robotu tako da se može postići nominalni kapacitet proizvodnih linija..

Neke od osnovnih komponenti automatske robotske paletizacije su :
– robot ili višeosni manipulator,
– gripper za robota,
– prostor za paletizaciju,
– dispanzer paleta i separatora,
– transporteri za transport proizvoda do robota i
transport gotovih paleta od robota,
– ostale komponente uključujući elektroniku,
pneumatiku i sigurnosne sisteme.

Uz automatsku robotsku paletizaciju se mogu integrisati i još neke veoma korisne aplikacije kao što su :
– automatsko pakovanje proizvoda u transportne kutije,
– automatski sistem kontrole/inspekcije kvalitete
proizvoda,
– automatsko formiranje transportnih kutija,
– automatsko zatvaranje/ljepljenje kutija,
– automatsko obilježavanje/etiketiranje kutija,
– automatsko strečovanje gotovih paleta,
– automatski transport gotovih paleta itd.

Bez obzira o kojem proizvodu, brzini ili vrsti aplikacije se radi, automatska robotska paletizacija pruža visok stepen fleksibilnosti, produktivnosti i povrata investicije, te skoro da ne postoji industrija u kojoj se ista ne može primijeniti.

 

U slučaju da želite saznati da li se u Vašoj kompaniji može implementirati slično rješenje, budite slobodni da nas kontaktirate, a naš tim inžinjera će Vam se rado staviti na raspolaganje.