Project Description

Svetlosna i zvučna signalizacija za eksplozivne sredine:
• „mHPT“: snažna sirena za montažu u eksplozivnim sredinama u zonama 1 i 2 zaštite IP54 i snage od 108dB sa širokim temperaturnim opsegom
• „dHS“: elektronski zvučnik za montažu u EX zonama 1 i 2 snage 25W (do 119dB) u IP66 zaštiti
• „dHE“: veoma snažna elektronska sirena za montažu u EX zonama 1 i 2 snage 119dB u IP66 zaštiti
• „dHW“: glasno signalno zvono za EX zonu 1 i 2 u IP66 zaštiti snage 105dB
• „dHH“: signalna horna malih dimenzija za montau u EX zonama 1 i 2, snage 105dB u IP66 zaštiti
• „VS1“: svetlosno-zvučna signalizacija za Ex zonu sa izborom od 3 različita tona (DIP switch) i 5 boja svetla u IP66 zaštiti, snage 90 dB
• „dHL“: stalna svetiljka sa štedljivom sijalicom za
montažu u EX zonu 1 i 2, u IP66 zaštiti
• „dHR“: signalna rotacija sa trostrukim sistemom sočiva za montažu u EX zonu 1 i 2 u IP66 zaštiti
• „mDD“: LED svetiljka za montažu u EX zone 1,21,2 i 22, u IP66 kućištu sa 4 podesiva moda rada (stalno svetlo, trepćuće, strobo, rotacija) dostupna u 5 različitih boja
• „dSD“: LED svetiljka izuzetnog kvaliteta i veoma dugog veka trajanja za montažu u EX zone 1,21,2 i 22, u IP66 kućištu sa 4 podesiva moda rada (stalno svetlo, trepćuće, strobo, rotacija) u aluminijumskom kućištu
• „dSF“: snažna xenon svetiljka za EX zone 1 i 2
• „dHF“: veoma robusna xenon svetiljka otporna na koroziju, u IP66 zaštiti
*Svi uređaji poseduju ATEX sertifikat