Project Description

Industrijski telefoni za različite ambijentalne uslove:
• „dST1-dST2“ serija: telefoni za montažu u Eksplozivnim sredinama sa visokim stepenom zaštite na ambijentalne uslove (IP66), otporni na visoke temperaturne promene, vlagu, morsku vodu, kiseline, baze; ATEX sertifikat
• „wST1-wST2“ serija: veoma robusni vodootporni telefoni za uslove visoke vlažnosti
• „dFT3-wFT3“ serija: model za montažu u eksplozivnim zonama 2 i 22 sa kućištem od polikarbonata i stainless- steela; ATEX sertifikat
• „wIND“ serija: vodootporan model sa jasnom LED signalizacijom dolazećeg poziva Ponuda telefona je upotpunjena i ponudom pratećeg materijala, počev od hauba za izolaciju od buke ambijenta, signalizacije sa relejima za detekciju dolaznog poziva, eksternih zvučnika za EX zonu…