Project Description

Cognex-ov OCRMax alat je trenutno najmoćniji algoritam za čitanje i verifikaciju štampe u veoma velikoj brzini u industrijskom okruženju. Ovaj algoritam čita štampu iako su karakteri nakrivljeni, spojeni, štampani na sjajnom metalu (štampa na dnu limenki, auto industrija), na neravnim metalnim površinama (automobilska klipnjača, blok motora), na pet ambalaža, u aplikacijama malog kontrasta između štampe i pozadine, dot-matrix štampu, štampu sa crnom pozadinom i spojenim karakterima, štampu na staklenim površinama i foliji.

Ovaj algoritam pored čitanja omogućava i ocjenjivanje kvaliteta štampe svakog karaktera i pruža inforamciju od velikog značaja za pravovremeno dijagnosticiranje kvara štampača, kao i informaciju o čitljivosti štampanih karaktera, što su obaveze koje propisuju najnoviji propisi u farmaciji, ali sve više i u prehrambenoj industriji i autoindustriji.

Tipteh ima puno referenci u aplikacijama čitanja i kontrole kvaliteta štampe i u stanju je da integriše gotova rješenja za najkomplikovanije aplikacije sa velikim brzinama protoka proizvoda u industrijskim okruženjima.