Project Description

Unitronics dizajnira, proizvodi, i preko globalne mreže svojih distributera prodaje kvalitetne PLC uređaje za ceo svet.

Laki za korišćenje, efikasni, po veoma povoljnim cenama, Unitronics proizvodi automatizuju procese, sisteme, kao i pojedinačne aplikacije od 1989- te godine. Preko 140 distributera širom sveta omogućavaju krajnjim korisnicima da mogu lako doći do svog uređaja uz punu marketinšku i tehničku podršku. Sa više desetina hiljada instalacija Unitronics PLC+HMI koncept prisutan je u svim vrstama industrije: petrohemijskoj, auto, industriji hrane i u farmaciji, industriji plastike, tekstila, preradi vode, postrojenjim za preradu otpadnih voda, energetskim instalacijama i sl.

Software za sve Unitronics proizvode je BESPLATAN, kao i svi potrebni konektori i kablovi za povezinje, prateći elementi za montažu uređaja. Pozivamo Vas da se uverite u kvalitet kako samih uređaja, tako i u izuzetnu tehničku podršku kako lokalno kod nas tako i direktno od strane proizvođača.

plc6

Softveri koji se mogu download-ovati sa ovog sajta su sledeći:
• U90 Ladder software: Software za programiranje i testiranje M90/91 i Jazz OPLC-ove, gde je uključen i simulator za PLC i sa preko 100 primera
• VisiLogic Ladder Software: Software za programiranje i testiranje Vision Serije, gde je uključen i simulator za PLC i HMI sa preko 100 primera
• Remote Operator: Omogućava daljinski prikazi upravljanje OPLC displejem i tasterima
• Unitronics SD Card Suite: Omogućava prenos i obradu podataka sa SD kartice na OPLC i obratno
• OPC Server: Softver za povezivanje OPLC-a sa aplikacijama u Windows okruženju
• DDE Server: Softver za povezivanje OPLC-a sa aplikacijama u Windows okruženju
• DataXport: Softver za slanje podataka iz OPLC-a u Excel

Vision1210TM/1040TM Color OPLCTM
HMI

• Do 1024 ekrana definisanih od strane korisnika
• 500 slika po aplikaciji
• Kolor ekran osetljiv na dodir, sa 800×600 tačaka
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predefinisani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela (bez potrebe za dodatnim PLC-om)

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za merne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logovanje podataka preko data tabela
• Micro SD kartice – logovanje, bekap, cloniranje…
• Vremenska kontrola u 3 klika
• Do 1000 ualza/izlaza

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korišćenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editovanje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 …
• DF1 Slave
• Portovi: 2x izolovani RS232/RS485 i 1x CANbus: 1 USB port za programiranje, jedan slobodan (može biti serijski ili Ethernet)

unitronic v1210

Vision570TM/560TM Color OPLCTM
HMI

• Do 1024 ekrana definisanih od strane korisnika
• 500 slika po aplikaciji
• Kolor ekran osetljiv na dodir,320 x 240 pixels (QVGA), 5.7”
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predefinisani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Virtuelna alfanumerička tastatura
• Dijagnostika direktno preko HMI panela (bez potrebe za dodatnim PLC-om)

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za merne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logovanje podataka preko data tabela
• Micro SD kartice – logovanje, bekap, cloniranje…
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korišćenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editovanje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 …
• DF1 Slave
• Portovi: 2x izolovani RS232/RS485 i 1x CANbus: Vision V570: 1 USB port za programiranje; jedan port slobodan (može biti serijski ili Ethernet)

unitronic v200 snap

Vision350TM Color OPLCTM
HMI

• Do 1024 ekrana definisanih od strane korisnika
• 250 slika po aplikaciji
• Kolor ekran osetljiv na dodir, 320 x 240 pixels (QVGA), 3.5”
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predefinisani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela (bez potrebe za dodatnim PLC-om)

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za merne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logovanje podataka preko data tabela
• Micro SD kartice – logovanje, bekap, cloniranje…
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korišćenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editovanje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 …
• DF1 Slave
• Portovi: 1x RS232/RS485. Dva porta se mogu dodati: 1x CANbus i jedan serijski/ Ethernet/Profibus

unitronic v350

VisionTM Grafički/Touch OPLCTM kontroleri
HMI

• Do 255 ekrana definisanih od strane korisnika
• Stotine slika po aplikaciji
• HMI grafici i trendovi
• Virtuelna alfanumerička tastatura kod modela V290 i V530
• Dijagnostika direktno preko HMI panela (bez potrebe za dodatnim PLC-om)

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za merne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 12 nez. petlji)
• Gotovi recepti i logovanje podataka preko data tabela
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• SMS slanje i primanje poruka
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, CANbus Layer 2
• Portovi: 1x RS232. 1xRS232/RS485 i 1x CANbus. 1port se može dodati: serijski/ Ethernet

unitronic v230-253

Vision130TM Graphic OPLCTM
HMI

• Do 1024 ekrana definisanih od strane korisnika
• 400 slika po aplikaciji
• Grafički ekran rezolucije 128 x 64tačaka, 2.4”
• HMI grafici i trendovi
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela (bez potrebe za dodatnim PLC-om)

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za merne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logovanje podataka preko data tabela
• Micro SD kartice – logovanje, bekap, cloniranje…
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Web server: korišćenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editovanje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 …
• DF1 Slave
• Portovi: 1x RS232/RS485. Dva porta se mogu dodati: 1x CANbus i jedan serijski/ Ethernet/Profibus
Modeli sa klasičnim i ravnim ekranom:

unitronic v130

Dodatni portovi za OPLC-ove serije V130 i V350

unitronic v100

M91 Micro-OPLC
HMI

• Do 80 različitih ekrana definisanih od strane korisnika
• Podrška za razne jezike i grafičke simbole
• Skrolovanje kroz pre-programirane recepte/menije
• Info mod – dijagnostika bez PC računara

PLC
• Enkoderski ulazi, PWM izlazi
• Direktni temperaturni ulazi
• Auto-tune PID, 4nezavisne
• Petlje
• Time-based kontrola u 3 klika
• Formiranje baza podataka
• Porška funkciji štampanja
• Upload punog source koda

Komunikacije
• SMS poruke preko GSM modema
• Udaljeni pristup
• PC pristup preko MODBUS-a ili OPC servera
• MODBUS umrežavanje
• CANbus
• RS232/RS485 ugrađeni port

unitronic m91

Samba
Samba je namenjena rešavanju manjih aplikacija – korisnicima koji žele grafički ekran osetljiv na dodir po izuzetno povoljnoj ceni. Programira se u standardnom VisiLogic softveru.
HMI
• 3.5” ekran osetljiv na dodir, 250 x 240 piksela (QVGA)
• HMI grafici – color-code trendovi
• Ugrađeni ekrani sa alarmima
• Bibilioteka sa tekst stringovima–lako prilagođenje na lokalne jezike
• Troubleshoot preko HMI panela – bez potrebe za dodatnim PC-jem

PLC
• Ulazi/Izlazi: Digitalni, Analogni, uključujući i High-speed, bez lokalnih proširenja
• Auto-tune PID, 2 nezavisne petlje
• Gotovi programski primerii data logging preko Data Tabela
• Time-based kontrola u 3 klika

Komunikacije
• GPRS/GSM
• TCP/IP preko Ethernet Add-on porta
• SMS poruke, Send e-mail funkcije
• Remote Access utilities
• MODBUS protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939… i drugi
• DF1 Slave
• Portovi:podržan 1 RS232; 2 porta se mogu dodati:
1 Serijski (RS232/RS485)/Ethernet i 1 CANbus

unitronic samba

I/O Expanzioni Moduli
Svi Unitronics OPLC kontroleri, osim JAZZ i SAMBA serije mogu da se proširuju lokalnim ili remote IO modulima (M90/91 serija, samo loklanim).

unitronics add