Project Description

Sažetak: Nicolaides & Kountouris Metal Company LLC proizvodi zvučno izolacijske i izolacione ploče. Trebao im je sistem za efikasno rezanje ovih panela do ispravnih dimenzija, a njihova stara mašina za rezanje bila je neučinkovita i zahtijevala je stalni nadzor operatera.  Koristeći PLC + HMI kompanije Unitronics, Nicolaides & Kountouris kompanija je automatizovala svoj sistem rezanja, čineći ga pouzdanijim i efikasnim.

UniStream PLC nudi “user-friendly” okruženje kako za programere tako i za operatere koji opslužuju mašine, a pored toga veoma je precizan i pouzdan.

Nicolaides & Kountouris Metal Company LLC nudi proizvode i rješenja za kompletnu građevinsku industriju. Pored standardne linije proizvoda kompanija nudi i prilagođena rješenja, u rasponu od oplata i U profila, do greda i okova za vrata, do vijaka i pričvrščivaća. A među proizvodima koje proizvodi kompanija Nicolaides & Kountouris nalaze se i paneli za zvučnu i toplotnu izolaciju.

Glavna briga za kompaniju Nicolaides & Kountouris bila je osiguravanje da se svaki panel isječe na potrebnu veličinu i dimenziju, bez varijacija ili nedosljednosti.  Njihova stara mašina za rezanje upravljala se pomoću tajmera, releja i ostale elektronike koja je zahtjevala stalan nadzor od strane operatera kako ne bi došlo do grešaka.

Inženjeri kompanije Nicolaides & Kountouris željeli su implementirati moderniji upravljački sistem koji bi omogućavao da se mašina za rezanje automatski pokreće uz visok nivo pouzdanosti i minimalno uključivanje operatera.  Odabrali su UniStream 10,4-inčni programabilni logički kontroler + HMI od Unitronics-a; ovaj PLC upravlja kružnom pilom montiranom na pokretnom stolu. Operator samo treba podesiti broj i veličinu panela koji se sijeku, a UniStream PLC radi sve ostalo.

Pomoću enkodera UniStream PLC mjeri dužinu reza, a pomoću graničnih prekidača i induktivnih senzora koji su vezani na PLC kontroliše se ispravno postavljanje pile. Koristeći Unitronics UniStream PLC vodeći ljudi u kompaniji Nicolaides & Kountouris primjetili su izuzetno povećanje produktivnosti u pogledu upravljanja vremenom kao i količinom i kvalitetom proizvoda.

Pored toga, UniLogic softver karakteriše bogato okruženje i jednostavnost upotrebe, skraćuje vrijeme i resurse potrebne za dovršavanje programa. Jedan inženjer dodaje da je UniLogic “najnaprednija, korisnička i intuitivna platforma do sada.”
A takođe, tehnička podrška bila je nenadmašna, na samo jedan poziv bez dodatnih troškova ili prethodne najave kompanija Nicolaides & Kountouris je rješavala sve probleme na koje je naišla prilikom instalacije i puštanja u rad UniStream PLC-a.