Project Description

Na lageru uvek imamo veliki broj modularnih svetlosnih tornjeva kod kojih se svaki modul bira potpuno nezavisno i proizvoljno u zavisnosti od aplikacije. U ponudi su:
• moduli sa stalnim svetlom,
• moduli sa strobo svetlom,
• moduli sa trepćućim svetlom,
• moduli sa led izvorima svetlosti,
• moduli za zvučnu signalizaciju sa podesivim tipovima tonova,
• kombinovani svetlosno-zvučni moduli,
• moduli za montažu na vozila,
• sve vrste nosača za tornjeve (i za horizontalnu i za vertikalnu montažu)
• visoka IP zaštita i veoma širok temperaturni opseg (montaža i unutar i izvan objekata).
• „ECOmodul70“ ekonomični tornjevi u kućištu prečnika 70mm
• „ECOmodul60“ ekonomični tornjevi u kućištu prečnika 60mm
• „ECOmodul40“ ekonomični tornjevi u kućištu prečnika 40mm
• „halfDOME90“ svetlosno-zvučni LED tornjevi za montaže na zid, na vozila, stilizovane varijante za montaže u enterijer.