Project Description

merenjenivoa1

LM 80 / LM 200 / SS140XP
• najrobusniji laserski senzori na tržištu za rad u uslovima visoke zaprašenosti
• dometi od 30m do 75m za aplikacije merenja nivoa i do 400m za pozicioniranje
• prilagođeni za rad u eksplozivnim sredinama
• mogućnost podešavanja i dijagnostike preko računara (RS232, HART)
• idealni za aplikacije merenja nivoa u silosima, za sprečavanje kolizije kranova, pozicioniranje šinskih tranportera…
• temperaturni opseg od -40 do 65 stepeni

merenjenivoa2

GUIDED WAVE RADAR
• SERIJA MT 5200
• grafički displej sa osciloskopom
• 4-20mA izlaz visoke rezolucije
• HART, Modbus, Foundation Fieldbus
• merenje nivoa od 0.6 do 61m
• merenje nivoa čvrstih materijala sa niskom dielektričnom konstantom (čak do 1.3)

merenjenivoa3

KSONIK MICRO/ MICRO LP/ COMPACT
• low cost kompaktni senzori dometa do 10m sa ili bez displeja
• verijante za čvrste materijale, tečnosti i agresivne tečnosti
• širok temperaturni opseg
• sa ili bez osciloskopa za praćenje pojačanja i eha signala

merenjenivoa4

KSONIK I/III
• prilagođeni za rad u uslovima visoke zaprašenosti
• domet senzora do 60m
• jednokanalne i dvokanalne varijante
• grafički displej sa osciloskopom
• 3 do 5 relejnih i 1 ili 2 analogna izlaza
• automatsko prilagođavanje pojačanja signala
• veliki izbor različitih sondi

merenjenivoa5

KP serija
• prekidač za detekciju nivoa u jednoj tački sa rotirajućim perajem za najrazličitije granulacije praškastih ili zrnastih materijala
• prilagođen za rad u eksplozivnim sredinama

merenjenivoa6

GUIDED WAVE RADAR
• grafički displej sa osciloskopom
• 4-20mA izlaz visoke rezolucije
• HART, Modbus, Foundation Fieldbus
• izuzetno robusno rešenje bez pokretnih delova
• merenja nivoa i tečnosti i čvrstih materijala
• merenje nivoa od 0.6 do 61m
• merenje interfejsnih nivoa

merenjenivoa7

Prekidači nivoa
• Kapacitivni
• Termalni
• Vibrovljuške
• Magnetni (u jednoj i više tačaka)

merenjenivoa8

AT100 – Magnetostriktivni transmiter nivoa
• Tačnost merenja do 0,01% pune skale
• SIL 2 sertifikovan
• Temperatura -196 C do 427 C, pritisak do 207 bar
• Do 22 metra dužine
• Merenje interfejsnih nivoa
• HART, Foundation Fieldbus, Honeywell DE

merenjenivoa9

KM26 – Magnetic Level Gauge for Liquid Applications
• Vidljiva indikacija nivoa, magnetostriktivni transmiter ili spoljni prekidači bez kontakta sa fluidom
• Merenje nivoa zapaljivih, visoko korozivnih, toksičnih tečnosti. Mogućnost rada na ekstremno visokim pritiscima
• (od potpunog vakuma do 310 bara) i temperaturama (-195 C do +528 C) do specifične težine 0.25
• Ne zahteva nikakvo održavaje i kalibrisanje
• Konstrukcija plovka prilagođena konkternim uslovima rada i procesnom fluidu – fabrički kalibrisan
• Procesna konekcija i izbor materijala po potrebama korisnika
• Mogućnost ugradnje sa strane ili od gore