Project Description

Kompaktni mjerni ODS10 i prekidački HT10, su novi optički senzori kompanije Leuze, koji pouzdano detektuju objekte i mjere udaljenost na području do osam metara sa preciznošću od +/- 15mm.

Zahvaljujući modularnom dizajnu, moguće je odabrati tačno one funkcionalnosti koje aplikacija zahtjeva. Time se pojednostavljuje instalacija i štedi novac.

Konfigurator i tehničke specifikacije za ODS10

Konfigurator i tehničke specifikacije za HT10

Fleksibilnost nije pitanje cijene i veličine

Bijeli visokosjajni paketi, tamnosive plastične kutije, metalni dijelovi na različitim položajima, organske drvene površine, sve su to objekti koji su dosadašnjim konvencionalnim fotosenzorima zadavali velike probleme pri detektovanju ili mjerenju udaljenosti do istih, dok za nove ODS10 i HT10 to ne predstavlja velik izazov.