Project Description

Na potpuno istom principu kao i senzori ugla prvobitno su razvijeni linearni senzori položaja serije LI. Pokrivene su dužine do jednog metra. Maksimalna udaljenost rezonatora od letve je do 4mm. Dozvoljeno pomjeranje lijevo-desno u odnosu na osu je 3mm (ako se koristi vođeni element kao na slici – ovo odstupanje nije moguće). Rezolucija je 12 bita za standardnu tačnost (izlazi 4..20mA ili 0..10V, sve podesivo naravno) ili čak 20 bita za model visoke tačnosti sa SSI izlazom. Uređaj je potpuno neosjetljiv na djelovanje magneta, jer je sam inicijator rezonantno RC kolo. Tipične primjene su aplikacije određivanja pomjeraja klapni, ventila, pozicije na mašinama za brizganje plastike i slično. Postoje i kompaktni modeli QR14 sa opsegom od 25mm i Q17 sa opsegom do 100 mm.