Project Description

Induktivni senzori ugla funkcionišu na novom mjernom principu. Za razliku od klasične detekcije magneta induktivni senzori položaja rade na principu induktivne RLC sprege.

Senzor je tako potpuno imun na elektromagnetno polje koje mogu generisati veliki motori na primjer: RI senzori su pogodni za mnoge aplikacije zahvaljujući odličnoj otpornosti na interferencije, IP67 kućištu i praktično neograničenom životnom vijeku.

Izlazi su standardni analogni strujni i naponski (4…20mA, 0…10V, 0.5…4.5V) ili SSI. Lateralni ofset je do 3mm.

Visoka otpornost na smetnje
Smetnje koje mogu nastati od velikih motora, drajvova, feromagnetnih metala ili permanentnih magneta više nisu problem. Kako senzor funkcioniše na principu rezonantnih oscilacija, on ima izuzetnu EMC otpornost. Udaljenost između senzora i pozicionog elementa nema nikakvog uticaja na izlazni signal senzora.

Robusno kućište i montaža
Senzor je napravljen od visoko kvalitetne plastike, IP67 nivo zaštite i visoka mehanička stabilnost i u slučaju kada je izložen uticajima hemikalija ili ulja. Maksimalni lateralni ofset je 3mm. Senzor ima standarni konektor M12 ili izlaz direkno sa kablom.

Velika linearnost i otpornost na vibracije

Mjerni opseg je 360° sa ponovljivosti od 0.09°. Zbog malih dimenzija, senzor se praktično može montirati bilo gdje. Montaža je bez osovine i bez ležajeva. Izuzetna linearnost i otpornost na vibracije. Dugačak radni vijek: Novi mjerni sistem radi BESKONTAKTNO i bez habanja. Bitni parametri kao tačnost, linearnost i pouzdanost su tako sačuvani za duži vremenski period.

Fleksibilna konekcija
Novi modeli imaju slobodno programabilan opseg tako da izlaz 0…10V ili recimo 4..20mA mogu dati na bilo kojoj vrijednosti ugla unutar opsega 0 do 360 stepeni. Fleksibilna montaža pozicionog elementa: Zahvaljujući inovativnom dizajnu pozicioni element se može montirati na više načina – i na osovinu i na hollow shaft.