Project Description

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju visoko sofisticirani senzori boja, senozori za beskontaktno merenje temperature, industrijski endoskopi..

Zahvaljujući visokoj tačnosti (rezolucija od 0,2nm) i ekstremno robustnom dizajnu eddy current senzori rešavaju najzahtevnije aplikacije gde se drugi tipovi senzora ne mogu koristiti.
– Merni opseg od 0.4 do 80mm
– Preko 300 modela senzora
– Rezolucija počev od 0.2nm (nano metara)
– Temperatura senzora do 285 °C
– Otpornost na pritiske do 2000 bar
– Frekvencije do 100kHz
– Analogni, digitalni, serijski ili bus interfejs
Tipične aplikacije
– Teški uslovi merenja – otpornost na ulje, prljavštinu, prašinu, vlagu, EM smetnje
– Merenje velikih brzina okretanja (turbo)
– Merenje debljine metala