Project Description

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju visoko sofisticirani senzori boja, senozori za beskontaktno merenje temperature, industrijski endoskopi..

IR temperaturni senzori

– Temperaturni opseg od -50 do +3300 °C
– Termalne kamere kompaktnih dimenzija i niske cene za online aplikacije
– Senzori različitih veličina i osobina za najrazlicitije aplikacije
– Analogni, CAN, ProfiBUS, Ethernet izlazi
– Specifični dizajn senzora za staklo, metale, keramiku, plastiku…
– OEM dizajn
Tipične aplikacije
– Papirna, prehrambena, tekstlna industrija, sušare, plastične mase, ugalj