Project Description

TIM QVGA-HD-T100 je kompaktna termalna kamera koja je namjenjena za mjerenje tjelesne temperature. Dizajnirana je tako da može mjereti tjelesnu temperaturu grupe ljudi ili samo jednog pojedinca. Softver automatski prepoznaje i prikazuje ljude sa povišenom tjelesnom temperaturom što može ukazivati da su bolesni ili potencijalno zaraženi Covid-19 virusom. Ova termovizijska kamera prvenstveno je namjenjena za montažu na ulaze velikih hala za posjetioce ili zaposlene, sigurnosnim vratima, javnim institucijama, željesničkim stanicama i aerodromima. Dostupna su tri sočiva za kameru za tri različita ugla gledanja. Pomoću ovog sistema možete iskontrolisati veliki broj ljudi u veoma kratkom vremenskom roku.

Prednosti korištenja QVGA-HD-T100 kamere:

  • Sistem radi u pozadini i veoma diskretno. Softver prikazuje ljude čija temperatura kože dostiže unapred predefinisanu vrijednost.
  • Alarm odmah ukazuje na ljude čija je tjelesna temperatura iznad prosječne.
  • Kamera omogućava mjerenje trenutne tjelesne temperature.
  • Termalna slika se automatski čuva kada sistem prepozna tjelesnu temperaturu iznad prosječne.
  • Jednostavno i brzo postavljanje kamere.
  • Zaštita sistema pomoću passworda.
  • Rezolucija do ±0.5°C u kombinaciji sa TM-BR20AR ambijentalnim referentnim radijatorom.

Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i USB portu, kamera se veoma jednostavno može montirati, podešavati i demontirati kada je to potrebno.
Sam softver je prilagođen za mjerenje tjelesne temperature i podržavaju ga svi standardni računari sa Windows operativnim sistemom kao i Micro-Epsilonov NET PC (industrijski računar sa pasivnim hlađenjem). Ovaj softver omogućava mjerenje temperature u realnom vremenu. Vrijednosti temperature i alarma se mogu veoma jednostavno podešavati pomoću procesnog interfejsa. Kao standard, TIM QVGA-HD-T1000 posjeduje kalibracioni certifikat za temperaturu od 35°C.

Preciznost i tačnost ove termovizijske kamere može se povećati korištenjem ambijentalnog referentnog radijatora kojeg je potrebno postaviti u vidno polje kamere. Korištenjem ovog radijatora možete postići preciznost od ±0.5°C

Klikom na ovaj link preuzmite brošuru