Project Description

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju visoko sofisticirani senzori boja, senozori za beskontaktno merenje temperature, industrijski endoskopi..

Jedinstveni merni princip zasnovan na spektrometriji (razlaganje bele svetlosti ) omogućava izuzetno precizna merenja na najrazličitijim površinama: od sjajnih, hrapavih, do transparentnih. Merni opseg od 0.12 do 24mm
– Nanometarska rezolucija
– Konstantna veličina merne tačke od 7μm
– Merenje bilo koje čvrste ili tečne mete difuziono
Tipične aplikacije
– Merenje debljine providnih i sjajnihobjekata, transparentnih materijala– difuziono sa jedne strane
– Merenje debljine stakla (i iz više slojeva) merenje debljine folije sa jedne strane
– Merenje unutar otvora ili rupa
– Merenje debljine transparentnih materijala sa jedne strane
– Moguće precizno merenje svakog sloja transparentnog višeslojnog materijala istovremeno – samo sa jedne strane. Staklo, folija…