Turck

| Turck

Modularni industrijski RFID sistem

, ,

Osnova sistema su standardni BL20/BL67/BLcompact sistemi za koje je TURCK razvio RFID module, specijalne glave za čitanje/pisanje (u kućištu standardnih senzora) i naravno tagove za različite aplikacije. RFID koncept dostupan je i u obje tehnologije HF (13.56 MHz, ISO15693) i UHF (840…960MHz, ISO 18000-6CEPCglobalClass 1 Gen 2) tehnologiji koja omogućava izuzetno velike udaljenosti čitanja/pisanja. Velika [...]

Magnetni senzori za cilindre

,

POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN MODEL!!! BIM-UNT, univerzalni magnetni senzor, namijenjen je za SVE tipove cilindara i napravljen da pokrije SVE aplikacije. Bilo direktno ili zahvaljujući brojnim dodacima za montažu, ovaj senzor se može montirati na sve tipove standardnih cilindara. Malo, ali robusno kućište u IP67/IP69K izvedbi ispuniće zahtjeve i najzahtjevnijih aplikacija. Optimalno postavljeni robusni [...]

Kapacitvni senzori

,

Kapacitivni senzori namijenjeni su detekciji kako metalnih tako i materijala koji nisu metalni. Zbog te osobine oni rješavaju aplikacije koje nije moguće riješiti sa induktivnim senzorima. Različiti metali se podjednako dobro detektuju, dok udaljenost detekcije neprovodnih supstanci zavisi od njihovih dielektričnih konstanti. Pri rješevanju aplikacija sa kapacitivnim senzorima, na primjer detekcija nivoa, treba imati u [...]

Uprox+ Induktivni senzori

,

Induktivni senzori UPROX+ ne samo da nemaju feritno jezgro nego više nemaju ni klasične namotaje. Veoma je dobro poznat princip rada klasičnih induktivnih senzora: feritno jezgro, oko njega namotaj i elektronika koja čini oscilator. Pod uticajem elektromagnetnog polja, oscilator osciluje određenom amplitudom. U slučaju kada se u polju nađe neki metalni predmet on odvlači energiju [...]

Induktivni senzori

,

Kompanija Hans Turck je jedan od najvećih proizvođača induktivnih senzora. Dostupne su hiljade različitih modela za sve aplikacije u industriji. Standardni modeli, sa analognim izlazom, za podvodne aplikacije, za prehrambenu idustriju, Ex varijante za zonu 1 i zonu 2, modeli od specijalnih materijala hemijski otporni i mnogi drugi.