Project Description

Kompanija Hans Turck je jedan od najvećih proizvođača induktivnih senzora. Dostupne su hiljade različitih modela za sve aplikacije u industriji. Standardni modeli, sa analognim izlazom, za podvodne aplikacije, za prehrambenu idustriju, Ex varijante za zonu 1 i zonu 2, modeli od specijalnih materijala hemijski otporni i mnogi drugi.