Project Description

TS serija

 • Tačnost ±0,2%
 • Kućište koje se rotira (TS-500) ili fiksno (TS-400)
 • Veza sa temperaturnim sondama (TP serije) preko muškog M12 konektora
 • Kućište od nehrđajućeg čelika 1.4305 (AISI 303) sa IP67 nivoom zaštite
 • Displej za stalni prikaz mjerene temperature (°C, °F, K, Ω) u radnom režimu ili prikaz parametara menija tokom podešavanja
 • Pamćenje min i max vrijednosti temperature
 • Modeli sa prekidačkim ili kombinacijom prekidačkih i analognih izlaza

TT/TC serija

 • Tačnost 0,1% punog opsega
 • Radni opseg -50…+500 °C
 • Nehrđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • IP67 nivo zaštite
 • Analogni strujni izlaz 4…20mA (dvožično)
 • Temperaturni transmiteri TT serije ili prekidači TC serije mogu biti sa ili bez temperaturnog elementa. Ako su bez sonde – koriste se u kombinaciji sa TP senzorima.

TTM serija

 • Integrisani transmiteri sa temperaturnom sondom
 • Tačnost± 0,2 K
 • Nehrđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • IP67 nivo zaštite
 • Analogni strujni izlaz 4..20mA (dvožično)
 • Radni opseg -50…+500 °C
 • Konekcija preko M12 konektora IM34

TP serijaž

 • Četvorožična Pt100 sonda
 • Tačnost u klasi A za temperature <350°C ili klasi B za temperature >350°C
 • Veza ka TS, TT, TC, IM34, IMS serijama uređaja
 • IP67 zaštita, konekcija preko M12 konektora
 • Mogućnost savijanja sonde za lakšu ugradnju
 • Pribor za ugradnju: THW čahure i CF (kompresioni fitinzi)
 • THW čahura do 600 bara max ili CF fiting do 100 bara
 • Nehrđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • Procesne konekcije: G1/8, N1/8, G1/4, N1/4, G1/2, N1/2, TRI3/4, DN25K

IMS-TI

 • Temperaturni pojačavač, jednokanalni za montažu na DIN šinu
 • Modularno kućište širine 62mm
 • Ulaz za PT100 sonde 2, 3, 4-žično (–50…+150 °C, 0…+100 °C or 0…+200°C)
 • Analogni izlaz 0/4…20mA ili 0…10V – podesivo preko mikro prekidača
 • Galvanska izolacija između ulaza, izlaza i napajanja

Temperaturni Ex pojačavač, jednokanalni, za montažu na DIN šinu

 • Ulazi: PT100/NI100, 2, 3, 4-žični, termoparovi B, E, J, K, L, N, R, S, T ili niskovoltni u opsegu -160…+160 mV
 • Samosigurnosno ulazno kolo Ex-a
 • Mogućnost montaže samog uređaja i u zoni 2
 • Izlaz je linearni strujni 0/4…20mA
 • Modeli i sa dodatnim relejnim izlazima za monitoring limit vrednosti
 • Parametrizacija preko FDT/DTM (Pactware) HART podrška
 • Galvanska izolacija između ulaza, izlaza i napajanja (univerzalno napajanje 20-250V AC/DC, zaštita od inverznog polariteta)
 • Podešavanje mijernog opsega
 • Kontrola prekida ulaznog kola
 • Ponašavanje izlaza u slučaju otkaza ulaza
 • Interna kompenzacija hladnog spoja
 • Podešavanje moda rada i još puno toga