Project Description

Kako bismo upotpunili naš asortiman opreme za mjerenje i upravljanje temperaturom, od sad u ponudi imamo i temperaturne regulatore. Pored standardnih regulatora sa ON/OFF upravljanjem i temperaturnih indikatora,  također imamo i regulatore sa PID upravljanjem.

Termostat

Ukoliko Vam je potreban monitoring, jednostavno i diskretno upravljanje temperaturom, ovaj termostat je idealno rješenje za Vas. Pored osnovne ON/OFF regulacije temperature, ovi termostati imaju mogućnost proširenja sa RS485 komunikacionim modulom.

Termostati iz ove serije posjeduju sljedeće karakteristike:

 • trocifreni ili petocifreni LED dispel,
 • Imaju mogućnost podešavanja histereze i offset-a senzora,
 • Napajanje: 230 V AC, 24V DC / AC ±10%,
 • Ulaz: NTC 10kΩ@25ºC; RTD: Pt100, Pt1000; TC: J, K, T,
 • Izlaz: relejni ili SSR.

Regulator

Za zahtjevnije aplikacije dostupan je programabilni temperaturni regulator, koji pored osnovnog ON/OFF upravljanja temperaturom posjeduje i PID regulaciju. Ovi temperaturni regulatori donose jednostavnost kako u korišćenju tako i u instalaciji.

Osnovne karakteristike:

 • četverocifreni, dvoredni LED displej,
 • PID i ON/OFF upravljanje,
 • Auto-tuning,
 • Programabilni ulaz/izlaz,
 • Napajanje: 100÷240V AC, 24V DC / AC ±10%,
 • Ulaz:  TC: J, K, T; RTD: Pt100,
 • Izlaz: Relejni ili SSR,
 • IP65.

Kontroler

Superiorni u pogledu kvaliteta, temperaturni kontroleri su ključna komponenta za regulaciju temperature u domenima industrijskih mašina, postrojenja za pakovanje, tekstilnoj, drvnoj  kao i u industriji plastike. Cjelokupna ponuda sastoji se od nekoliko kontrolera sa sljedećim karakteristikama (u zavisnosti od modela):

 • četverocifreni, dvoredni LED displej,
 • PID i ON/OFF upravljanje,
 • auto-tuning,
 • PV/SV retransmisiju,
 • rampe,
 • Programabilne ulaze/izlaze,
 • Napajanje: 230V AC, 24V DC / AC ±10%,
 • Ulaz: TC: J, K, S, T, N, R; RTD: Pt100; Analogni: 4÷20mA, 50mV, 0÷5V DC,
 • Izlaz: relejni, SSR, analogni 0÷20 mA/4÷20 mA,
 • Mogućnost proširenja sa RS485 komunikacionom karticom.
 • IP65