Project Description

Nova M8x1 I/O senzorska ostrva sa aktivnim logičkim funkcijama iz ESCHA-e su izuzetno kompaktni uređaji koji obezbjeđuju prisutnost inteligencije u blizini senzora koji prenose predprocesirane signale u centralnu upravljačku jedinicu.

Kako bi se olakšala sigurna i pouzdana veza između konvencionalnih pasivnih I/O ostrva i upravljačkih jedinica, potrebni su višepolni kabeli. U slučaju spajanja sabirnice, potrebno je da kabeli budu i širmovani. Nasuprot tome, I/O ostrva sa aktivnim logičkim funkcijama pružaju pogodnosti kada je riječ o zajedničkim, neširmovanim 4 ili 5 polnim senzorskim kabelima koji se također mogu instalirati mnogo fleksibilnije od čvrsto širmovanih kabela. Na taj način se smanjuju troškovi ožičavanja kao i vrijeme ožičavanja, dok se na strani klijenta značajno umanjuje mogućnost pogreške.

Zbog iznimno kompaktnog stila kućišta i male težine, nova ESCHA M8x1 I/O ostrva sa aktivnom logikom, posebno su prilagođena za aplikacije sa ograničenim prostornim uvjetima poput hvataljki, robota ili kompaktnih ručnih uređaja. Ostrva se mogu postaviti u različitim montažnim situacijama kroz nekoliko ugradnih rupa. Oznake identifikacije na svim utorima olakšavaju označavanje i alokaciju.

U ponudi su M8x1 I/O ostrva sa aktivnom logikom u 4-portnoj, 8-portnoj te 10-portnoj verziji sa različitim fiksnim kombinacijama AND i OR logika. Korisnik ne mora programirati ostrva zbog unaprijed definirane logike i na taj način mogu biti odmah operativna. Prekidački prikaz statusa po kanalima i LED displej pružaju brz pregled ključnih funkcija. Sve izvedbe zadovoljavaju IP65 i IP67 zahtjeve.