Prekidači

| Prekidači

FLEXINIVO

, ,

Flexinivo® -Uređaj je kombinacija prekidača nivoa i sistema za kontinualno merenje. Multifunkcionalni sistem je posebno pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na primer laki perlit ili njegove mešavine. Princip funkcionisanja je veoma jednostavan i veoma precizan. Korisnik je u mogućnosti da sam definiše nivo koji treba da se detektuje (može se dinamički [...]

CAPANIVO

, ,

Capacitivni Prekidač za Detekciju Nivoa Capanivo® nivo prekidač može se koristiti za detekciju nivoa velikog broja različitih čvrstih i tečnih materijala, kako za detekciju gornjeg tako i za detekciju donjeg nivoa. Senzor je izrađen od robusnog PPS materijala (Polyphenylene Sulfide) koji je pogodan i za aplikacije u industriji hrane, a takođe je otporan i na [...]