Mjerni uređaji

| Mjerni uređaji

KONDUNIVO

, ,

Kondunivo® - Konduktivni prekidač nivoa Kondunivo® - Prekidač za detekciju nivoa se koristi za detekciju nivoa tečnosti ili mulja u zatvorenim ili otvorenim tankovima. Najčešća primena ovih nivo prekidača je zaštita od prepunjavanja ili kontrola pumpe za punjenje / pražnjenje. Nivo prekidač meri provodnost između elektroda ili između elektroda i metalnog zida rezervoara. Kada su [...]

FLEXINIVO

, ,

Flexinivo® -Uređaj je kombinacija prekidača nivoa i sistema za kontinualno merenje. Multifunkcionalni sistem je posebno pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na primer laki perlit ili njegove mešavine. Princip funkcionisanja je veoma jednostavan i veoma precizan. Korisnik je u mogućnosti da sam definiše nivo koji treba da se detektuje (može se dinamički [...]