BD Sensors

| BD Sensors

Potapajuće sonde

,

Hidrostatičke potapajuće sonde u različitim tipovima kućišta i za različite aplikacije (meranje nivoa voda, otpadnih voda, goriva i ulja, agresivnih tečnosti…) za merenja u opsegu [...]

Industrijski presostati

, ,

DS400 i DS401 serije Inteligentni presostat i stainless steel kucištu opsega od 0…100mbara do 0…600bara sa jednim ili dva podesiva PNP kontakta i analognim (dvožicnim [...]

Transmiteri diferencijalnog pritiska

, ,

              DPS 300 serija Diferencijalni transmiter pritiska za gasove i kompresovani vazduh sa mogucnošću više podesivih opsega od [...]

Transmiteri pritiska

, ,

          17.609 G serija Transmiter pritiska za frigo mašine (rashladne vitrine, frižideri...) sa stainless still senzorom u opsezima od 0...6 [...]