Project Description

Komandne i sigurnosne papuče i potezni prekidači za EX zone 1 i 2

Induktivni senzori za EX zonu 0 i 20 (kućišta prečnika 12mm, 18mm i 30mm)

Pozicioni prekidači za EX zone 1 i 21

Sigurnosni prekidači i solenoidne brave za vrata za EX zone 1 i 21

Magnetni senzori za EX zonu 1 i 21

Komande za EX zone 1 i 21

Prekidači za detekciju smicanja transportne trake (Belt Alignment)
Pozicioni prekidači za EX zone 1 i 21 za EX zone 1 i 21