Telefoni

| Telefoni

Industrijski telefoni

,

Industrijski telefoni za različite ambijentalne uslove: • „dST1-dST2“ serija: telefoni za montažu u Eksplozivnim sredinama sa visokim stepenom zaštite na ambijentalne uslove (IP66), otporni na visoke temperaturne promene, vlagu, morsku vodu, kiseline, baze; ATEX sertifikat • „wST1-wST2“ serija: veoma robusni vodootporni telefoni za uslove visoke vlažnosti • „dFT3-wFT3“ serija: model za montažu u eksplozivnim zonama [...]