Mjereni instrumenti

| Mjereni instrumenti

Mjerenje nivoa

,

LM 80 / LM 200 / SS140XP • najrobusniji laserski senzori na tržištu za rad u uslovima visoke zaprašenosti • dometi od 30m do 75m za aplikacije merenja nivoa i do 400m za pozicioniranje • prilagođeni za rad u eksplozivnim sredinama • mogućnost podešavanja i dijagnostike preko računara (RS232, HART) • idealni za [...]