Project Description

Nove serije elektronskih brojača 772, 773, 774. Jednostavni za rukovanje, sa velikim izborom različitih funkcija, načina brojanja, skaliranja. Mogućnost podešavanja jačine pozadinskog osvetljenja. Ulazne frekvencije do 60 kHz. Dimenzija 48 x 48 mm. Različitite boje displeja. Mogućnost zadavanja do 3 preset vrednosti. Ugao vidljivosti 180 stepeni. IP65 sa prednje strane. Standardni elektronski brojači sa LED ili LCD displejem, raznih dimenzija: 24 x 48 , 48 x48, 96 x 48, 72 x 36mm

enkoderi5

Mehaničiki brojači i dalje su nezamenljivi na nekim aplikacijama/mašinama. Naročito tamo gde se ne sme koristiti reset, nego rade kao totalizatori.

enkoderi3

Elektromehanički sa resetom

enkoderi1

enkoderi4

 

 

 

Elektromehnički totaliztori (bez reseta)

enkoderi2

Elektronski brojači sa velikim 6-cifrenim LED displejem

enkoderi6

 

 

Brojači radnih sati